Фондация „Образователно сътрудничество” създава уеб базирана платформа за професионално ориентиране на млади хора под мотото

„Разкрий своя потенциал преди да избереш професия”.

Нашият екип кани кариерни консултанти, които искат да работят с млади хора на възраст 17-19 години, да се включат в обучение за придобиване на коучинг умения и работа с новата платформа.

Критериите за избор на кариерни консултанти за нашето обучение са:

• Да имат образование в сферата на човешките ресурси или психология

• Да имат минимум 3 годишен опит в работа с млади хора в областта на професионалното ориентиране

• Да владият английски език

• Да имат висока степен на ползване на ИКТ

• Да са комуникативни, отзивчиви и да работят с удоволствие с млади хора

Обучението се провежда по проект „No Aim No Gain „ по програма Еразъм плюс в партньорство с RVB Consulting, Франция и Lodz Centre of Teacher Training and Vocational Education, Полша и включва 3 обучителни модула, всеки по 3 дни, и стаж в продължение на два месеца по 2 часа седмично он лайн. Успешно завършилите обучението и стажа ще получат удостоверение.
Първият модул от обучението ще се проведе на 4, 5 и 6 април в София.
Моля, изпращайте Вашите автобиографии на: ecf@abv.bg до 23 март 2015 г.